Onkoplastik Cerrahi

Son yıllarda meme kanserinde belli durumlarda memenin tam alınmasının gerekmediği saptanınca kadının beden bütünlüğünü korumaya yönelik ameliyatlar; meme koruyucu cerrahide belirgin bir artışa yol açmıştır. Ayrıca memenin tamamının alınması gerektiği durumlarda artık beden bütünlüğünü sağlayan ameliyatlarda yapılmaktadır.

Onkoplastik Cerrahi

Kişinin beden bütünlüğü veya bunu sağladığı düşünülen parçaların kaybı kişilerde az ya da çok moral bozukluğu, isteksizlik ve çökkünlüğe yol açmaktadır. Görünmeyen bir kısımdaki organ kaybı; örneğin mide veya barsak kaybı tıbbi sorunlara yol açabilir. Ancak kişi genellikle beden bütünlüğünün kaybolduğunu hissetmez ya da fark etmez.

Her gün hem kendimiz hem de iletişimde olduğumuz diğerleri tarafından görülen, hissedilen beden parçalarının kaybı ise daha büyük ruhsal sorunlara yol açar.

Son yıllarda meme kanserinde belli durumlarda memenin tam alınmasının gerekmediği saptanınca kadının beden bütünlüğünü korumaya yönelik ameliyatlar; meme koruyucu cerrahide belirgin bir artışa yol açmıştır. Ayrıca memenin tamamının alınması gerektiği durumlarda artık beden bütünlüğünü sağlayan ameliyatlarda yapılmaktadır.

Önceki zamanlarda bu ameliyatlar kanser ameliyatından belli bir süre sonra (genelde 1 sene sonra) yapılmaktayken, artık kanser ameliyatı ile birlikte aynı anda yapılabilmektedir.

Saf Protez

Memenin hepsinin alınması gerektiği durumlarda aynı oturumda kalıcı silikon protez yerleştirilebilir. Olabildiğince çok deri korunarak derialtı kazınarak meme dokusu çıkartılır. Meme başının etkilenmesine göre meme başı korunabilir ya da o da çıkartılır. Sonrasında göğüs ön duvar kası (pektoralis kası) ve gerekirse o bölgedeki diğer kaslar uygun şekilde biçimlendirilir ve protezin içine konacağı bir cep yapılır. Mümkün olduğunca diğer memeye yakın boyutta protez seçilir. Hacim olarak uygunluk sağlanabilse bile bazen diğer memenin zaman içinde geçirdiği değişikler (sarkma, bölgesel hacim kaybı) nedeniyle simetri sağlanamayabilir. Böyle bir durumda önceden konuşularak, hastalık içermeyen meme şekillendirilebilir. Ancak çok büyük bir simetri bozukluğu olmadıkça böyle bir girişim genelde gerekmez.

Meme koruyucu ameliyatta bazen geri kalan boşluk çok fazla olabilir ve kozmetik sonuç tatmin edici olmayabilir. Son zamanlarda bu boşluklar için de küçük protezler üretilmiştir.

Bu ameliyat diğer yapılandırma ameliyatlarına göre daha kolaydır. Yine de belli bir deneyim gerekir ve yabancı bir cisim yerleştirildiği için enfeksiyon riski açısından ayrıca özen gerekir. Sonuçlar hakkında hasta gerçekçi olarak bilgilendirilmeli ve mümkünse önceki hastaların fotoğraflarıyla değerlendirme ve karşılaştırma yapılmalıdır.

Kas Destekli Protez

Daha iyi ve uzun süreli kozmetik sonuç protez doğrudan deri altına değil, kas altına hazırlanan bir cebe yerleştirilir. Ancak konulacak protez bazen büyüklüğü nedeniyle göğsün ön duvarındaki kaslar altına yerleştirilemez. Bu durumda bedenin başka tarafından bir kas tabakası protezi kaplamak üzere bu alana doğru kaydırılabilir. Genelde bu amaç için kanat kası da denilen sırt yan kası (latissimus dorsi kası) kullanılır.

Yalnız Kas-Yağ-Deri Destekli Yapılandırma

Silikon protez istemeyen ya da uygun olmayan hastalarda yeniden yapılandırma için saf olarak bedenin kendi parçaları kullanılabilir. Bu yöntemler içinde en kolay olanı damar yapısını bozmadan yan sırt kasının üzerindeki deri ile birlikte boşluk alana getirilmesidir (Latissimus dorsi flep-LD flep). Ancak bunda yeterli hacim genelde olmaz. Bu yöntem kısmi meme ameliyatı sonrası geniş alan çıkartılmışsa hacim tamamlama amaçlı kullanılabilir (mini LD flep).

LD flepte genelde silikon protez desteği gerekirken, transversus abdominis muscle (TRAM) flepte alınan doku rahatlıkla yeterlidir. TRAM flepte karın ön kas tabakası üzerindeki yağ ve deri ile karın bölgesinden alınır ve alınan memenin yerine konulur. Bu doğala en yakın sonucu vermekle birlikte karın bölgesinde bozluma ve fıtık riski yanında alınan dokunun dolaşımının bozulma olasılığını da içerir. Ayrıca bu ameliyatın çeşitli uyarlamaları da vardır.

Meme Başı Yenilenmesi

Meme başı alınarak yapılan ameliyatlarda aynı oturum sırasında meme başı yapılmamaktadır. Bu işlem ameliyattan yaklaşık 1 sene sonra gerçekleştirilir. Çeşitli teknikler vardır. Mevcut deriyi bazı kesilerle meme başı şekline getirilir. Burası da daha sonra kalıcı dövme ile uygun biçimde renklendirilir.

Bir diğer teknik karşı meme başı geniş ise buradan alınan bir kısmın kullanılmasıdır.

Bazen genital bölgeden alınan bir doku parçası da kullanılabilir.

Randevu ve Bilgi Almak İçin

Randevu Alın

Kliniğimden randevu almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal

📍İstanbul Emsey Hospital

📍Adana

  0 (534) 892 99 59    Pzt-Cuma: 10:00 – 18:00 Cts: 11:00 – 16:00

Yol Tarifi Alın